Chystá se velká novela zákona o sociálních službách

Novela zákona o sociálních službách, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, přináší zásadní systémovou změnu v pojetí zákona. Kromě toho neřeší spravedlivý způsob posuzování míry závislosti a stabilitu financování, což od novely zákona očekávali poskytovatelé sociálních služeb. Podrobnosti uvádí v dopise členským organizacím NRZP ČR předseda Václav Krása. 

Vážení přátelé,

v pátek 8. dubna se uskutečnilo jednání členů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany s představiteli MPSV ČR nad návrhem velké novely zákona o sociálních službách. Zásadní rozdíl v pojetí novely spatřujeme především v tom, že zákon o sociálních službách, tak jak byl původně přijat, byl určen pro zajišťování služeb pro osoby závislé na péči jiné osoby. V novém pojetí zákona však dochází k zásadní změně. Zákon by měl zahrnovat i řešení sociálních situací, které vzniknou například užíváním drog, rozpadem rodiny a dalších. To znamená, že nebude orientován pouze na řešení situací při péči o závislou osobu. Myslím si, že to je zásadní systémová změna. MPSV ČR argumentuje, že tuto změnu diskutovalo s mnoha subjekty. Nevíme však o tom, že by tento návrh byl konzultován s uživateli sociálních služeb. Určitě nebyl konzultován s NRZP ČR, která nepochybně zastupuje největší část osob se zdravotním postižením. 

U registrace sociálních služeb se navrhuje, aby registrace byla vydána pouze na dobu určitou, přičemž, první registrace by byla vydána pouze na dva roky a potom opakovaně by docházelo k nové registraci vždy po pěti letech. Jsme toho názoru, že opakovaná registrace zvýší pocit nejistoty pro poskytovatele sociálních služeb a podle našeho názoru i zvýšení administrativy, i když MPSV ČR tvrdí, že nebude více administrativy, protože opakované registrace budou pouze na základě dokumentů, které nebudou vyžadovat zatížení poskytovatelů. 

O změně pojetí zákona o sociálních službách svědčí především celá oblast preventivních služeb pod názvem Služba pro rodinu. Tyto služby budou zahrnovat sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, manželské a rodinné poradny, zařízení sociálně výchovné činnosti (na základě dosavadního pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí), krizová pomoc pro nezletilé osoby. Dále by měly být poskytovány tyto služby: pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vlivu. Jedná se vlastně o všechny činnosti, které spadají pod OSPOD, které v současné době zařizují obce s rozšířenou působností. 

Domníváme se, že toto nové pojetí zákona o sociálních službách potlačuje základní étos zákona, který byl zaměřen na začleňování osob se zdravotním postižením a pomoc lidem závislým na péči druhé osoby. Zákon současně předpokládá redefinici některých druhů služeb. Mezi těmito službami, které měly být znovu definovány, původně bylo také odborné sociální poradenství. NRZP ČR zásadně odmítla změnit odborné sociální poradenství a začlenit jej do aktivizačních služeb. 

Vážení přátelé, domníváme se, že návrh zákona vůbec neřeší to, co jsme od něj očekávali. To znamená nový a spravedlivý způsob posuzování míry závislosti a stabilitu financování. Neřeší vůbec změnu poskytování příspěvku na péči, která by více zohledňovala skutečnou potřebu služeb. To znamená časovou dimenzi potřeby těchto služeb. Podle MPSV ČR by návrh zákona mohl být koncem dubna ve vnějším připomínkovém řízení. Samozřejmě, jak budeme mít další informace, okamžitě Vám je poskytneme. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: