Chráněné dílny utrpěly změnou zákona, kvůli nedostatku peněz jim hrozí uzavření

04.02.2013 10:31

Chráněným dílnám Fokusu Praha hrozí kvůli změně zákona o zaměstnanosti uzavření. Z důvodu nedostatku financí může o práci v chráněné dílně přijít více než 60 klientů. Fokus se snaží zachovat alespoň část dílen, jedná s úřady o možné podpoře a s firmami o nových zakázkách.

Do velmi vážné situace se kvůli změně zákona o zaměstnanosti dostaly chráněné dílny, které zaměstnávají lidi se zdravotním hendikepem. „Důsledkem změny tohoto zákona od července 2012 je omezení financí na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. To bude mít výrazně negativní dopad na ekonomiku našich dílen, což bohužel musíme řešit významným omezením kapacity nebo dokonce jejich uzavřením. Situace je velmi vážná,“ popisuje ředitel Fokusu Praha Pavel Novák.

Fokus provozuje čtyři chráněné dílny, tři v Praze a jednu v Mělníku. Ve snaze udržet co nejvíce míst v chráněných dílnách vyjednává s Úřadem práce, Magistrátem hl. m. Prahy, MČ i MPSV. „Opravdu bychom teď ocenili nějakou větší a především dlouhodobou zakázku, která by přinesla do dílen peníze a stabilizovala jejich ekonomiku. Velmi vítáme, pokud je nějaká firma ochotna vytvořit pracovní místo, na kterém zaměstná někoho z našich klientů,“ vypočítává možnou podporu Pavel Novák. Jaký bude osud stávajících dílen, by mělo být jasnější v průběhu března 2013.

Chráněné dílny pro klienty představují nevelký, ale důležitý zdroj finančních prostředků, zázemí, možnost uplatnění a seberealizace.
V ČR v minulém roce konečně započala reforma psychiatrické péče, od které si slibujeme výrazné posílení komunitních služeb, včetně služeb podporujících zaměstnávání. „Chráněné dílny jsou jednou z mála příležitostí pracovní realizace našich klientů, a my se obáváme, aby nezanikly dříve, než započatá reforma přinese první reálné výsledky,“ vysvětluje Pavel Novák. Právě reforma psychiatrické péče, kterou na podzim loňského roku ohlásilo ministerstvo zdravotnictví, by mohla pomoci těmto problémům předcházet.
 
Kateřina Hlatká
Klíčová slova: