Chemoradioterapie

17.06.2014 14:38

Radiochemoterapie nebo chemoradioterapie jsou výrazy pro kombinaci radioterapie a chemoterapie. Některé léky zvyšují účinnost ozáření a podávají se proto současně s radioterapií. Na stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP jsou podrobné informace o této léčebné metodě, které připravil prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., který je přednostou Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Součástí jsou i informace o chemoradioterapii u 13 hlavních onkologických diagnóz.