„Cesty ke zdraví…?“

10.04.2014 0:05

Z vlastní praxe víme, že problém s vysazováním léků tady existuje a že podpora a relevantní informace u nás zatím chybí. Stále převládá tendence držet uživatele „na práškách“, bez ohledu na jejich potřeby, potíže a přání. V tomto smyslu a s tímto záměrem jsou také pacienti a jejich rodinní příslušníci "vzděláváni". Potom uživatelé léky sami vysazují nebo je berou nepravidelně a ohrožují tak sebe a mnohdy i okolí.

Více informací o setkání je v přiložené pozvánce.

Klíčová slova: