Cesta za duhou je poprvé online

Letošním tématem výstavy autorů s roztroušenou sklerózou je rodina, slavnostní videovernisáž se uskuteční 11. 11. v 11 hodin na www.cestazaduhou.cz.  

Ta nabídne online prohlídku výstavních prostor, letošních děl umělců i rozhovory s jednotlivými autory. Těšit se můžete také na rozhovory s odborníky na tuto nemoc a dalšími lidmi, kteří jsou profesně s ereskou spjati.

Pozvánku a katalog letošní výstavy najdete v příloze.. 

Téměř dvě desítky umělců opět spojí jedno téma, letos je to rodina.

„Dobře víme, jak podpora členů rodiny, pokud jsou v ní dobré vztahy, má vliv na pocit jistoty a bezpečí, na schopnost činit dobrá rozhodnutí, na schopnost odpíchnout se ode dna,“ říká prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, Csc., místopředsedkyně neuroimunologické sekce neurologické společnosti ČLS JEP a vedoucí RS centra ve Všeobecné fakultní nemocnici. 

Právě letos epidemická situace ukazuje, jak těžké může být zůstat odříznutý a sám a jak důležité je mít život naplněný něčím, co nás baví a co můžeme sdílet právě s blízkými.

Jak k tomu říká Růžena Koutníková, jedenasedmdesátiletá autorka průvodní kresby celé výstavy: „Když mě něco napadne, kreslím si, hodně kytky. Taky mám psa Elinku. Ale hlavně si přeju, abych mohla být ještě nějaký čas zdravá a s dětmi, jinak nic nepotřebuju.“

Původní záměr vystavovat během listopadu v prostorách, kterými proudí davy lidí (letos tedy na Nové radnici, sídle Magistrátu hl. m. Prahy), zkomplikoval koronavirus. Nicméně kurátorka výstavy Tereza Nagyová už předtím vyrazila s kameramanem Janem Hrdým za autory a prostřednictvím videomedailonků nabízí niterný pohled do jejich života s diagnózou. 

Výstava Cesta za duhou má v České republice letitou tradici. Umožňuje autorům s roztroušenou sklerózou tvořit, setkávat se, možná se i pochlubit, zkrátka nebýt na nemoc sami. Jde o umění, ale zároveň nenásilnou osvětu a vzdělávání. 

Výstavu pořádá Revenium, z. s. za podpory CEROS, o. p. s., Nadačního fondu IMPULS, Unie ROSKA, Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Merck, která je přední farmaceutickou a chemicko-technologickou společností působící v oblasti léčiv, přírodních věd a materiálů pro vyspělé technologie.

Podrobné informace najdete na www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz

Informace přinese také magazín neziskové organizace Revenium Inspirante.cz.

O projektu Cesta za duhou 

Pravidelné pořádání výstav děl nemocných s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou začalo v roce 2001 ve starokatolickém sociálně pastoračním středisku Communio. Jako výstavní prostory jsou záměrně volena veřejně přístupná místa, kudy denně proudí kolemjdoucí. Cílem výstavy je, aby se o nemoci a pracích pacientů s roztroušenou sklerózou dozvěděli i lidé, kteří by běžně do galerie na podobnou výstavu nepřišli. Letos kvůli koronavirové pandemii je poprvé výstava divákům k dispozici online.

 

Hana Potměšilová

 

Klíčová slova: