Cesta k zaměstnání

01.04.2013 16:28

Do projektu Svazu tělesně postižených v České republice se mohou hlásit  znevýhodněné osoby starší 18 let, které mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. zahájil dne 1. března 2013 realizaci projektu s názvem „Cesta k zaměstnání, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR.
 
Projekt bude realizován po dobu 22 měsíců (tj. do 31. 12. 2014).
 
Hlavním cílem projektu je integrace osob se zdravotním postižením, do společnosti a na trh práce.
 
Mezi dílčí cíle projektu patří:
  1. informovaní a motivovaní klienti
Motivace a aktivizace klientů k překonání sociální izolace a k zapojení se do pracovního procesu.
  1. kvalifikovanější klienti s praktickými dovednostmi
Vzdělávání klientů, zvyšování jejich kvalifikace, rozvoj jejich dovedností k nalezení nebo udržení pracovního místa a vedení OZP k samostatnosti přispívá k vyšší zaměstnanosti klientů a k vyšší šanci uplatnění na trhu práce.
  1. zaměstnání části klientů zapojených do projektu
Podpora klientů při hledání zaměstnání, včetně možnosti zaměstnání formou mzdových příspěvků.
 
Kdo se může zapojit?
-       znevýhodněné osoby, které mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více, než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy
-       osoby starší 18-ti let
 
Nabízíme:
-       vzdělávání, rozšíření kvalifikace a pracovních dovedností
-       diagnostiku pracovních možností a předpokladů
-       poradenství a individuální podporu klientů
-       umístění na pracovní místa
-       zlepšení pozice na trhu práce
-       informace o trhu práce
 
Kontakt:
-       Ing. Eva Divínová – manažerka projektu
-       602 647 121
 

Více o projektu na www.cestakzamestnani.eu

 
Klíčová slova: