Česko bez bariér

Nový web, který začátkem července spustil Státní fond dopravní infrastruktury, je zaměřený na odstraňování překážek ve veřejném prostoru.

Na jeho stránkách na https://www.ceskobezbarier.cz/ najdou zájemci návod k podávání žádostí o peníze, upozornění na nejčastější chyby v projektech i informace o vzorových úpravách.

Od roku 2000 do 2021 fond podpořil 3 440 akcí v celkovém objemu téměř 13 mld. Kč, a to konkrétně na zvyšování bezpečnosti budováním bezbariérových chodníků více než 7,3 mld. Kč, přes 3,7 mld. Kč na cyklostezky a více jak 1,6 mld. Kč na mimoúrovňové křížení komunikací.

Klíčová slova: