České vysoké učení technické v Praze

03.05.2016 0:00
Kurzy U3V v akademickém roce 2015/2016 pořádá Fakulta stavební,  Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní,  Fakulta informačních technologií, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav technické a experimentální fyziky a Ústav tělesné výchovy a sportu. Pro rok 2016/2017 zatím bylo vypsáno jen několik kurzů.  
Klíčová slova: