Česká pošta doručí ochranné pomůcky těm nejpotřebnějším

Česká pošta doručila téměř tři miliony zásilek, které lidem nad 60 let přinesly pět roušek a jeden respirátor. Podle rozhodnutí vlády Česká pošta v těchto dnech, kdy obdržela seznam adres, roznáší dalších 185 tisíc balení, která jsou určena pro občany se zdravotním postižením. Doručování probíhá na konkrétní adresy konkrétním lidem. Občané nebudou muset na poštu, vše dostanou do svých domovních schránek.

Nakládání s veškerými osobními údaji ze strany České pošty probíhá podle platné legislativy. Roušky a respirátor jsou baleny do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce.

„Jsem rád, že nám vláda dala opět důvěru v roznášce ochranných pomůcek. Přes mediální humbuk jsme doručení tří milionů zásilek zvládli jako logistická firma na jedničku. Stejně kvalitně zvládneme distribuci 185 tisíc zásilek, které máme nyní na starosti,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

„České poště jsme nabídli konzultaci a odborné rady při kompletaci ústenek a respirátorů, aby se neopakovaly chyby z předchozí distribuce. Pokud budou dodrženy veškeré námi navržené postupy, lze tyto zdravotnické prostředky bez problémů použít,“ říká Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Lidé se zdravotním postižením a invalidní důchodci patří mezi nejvíce ohrožené koronavirem. Stejně jako seniorům jsme jim tedy zajistili roušky a respirátory, které bude distribuovat Česká pošta. Ochránit musíme všechny rizikové skupiny!“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Zdroj: Česká pošta

 

Klíčová slova: