Česká diabetologická společnost ČLS JEP

25.07.2011 20:24
Společnost, podporující rozvoj výzkumu v oblasti diabetologie, sdružující lékaře a odborníky. Organizátor největšího kongresu věnovaného diabetologii v ČR „Diabetologické dny v Luhačovicích“. Na jejích stránkách je rovněž přehled diabetologických center v ČR a doporučených postupů. Je zde zavedena i možnost odesílat odkazy do emailové schránky, aktuálně je uveden Dopis ministru zdravotnictví ohledně Úhradové vyhlášky na rok 2013.
Klíčová slova: