Česká asociace pro psychické zdraví

19.06.2014 21:30

ČAPZ požaduje a prosazuje úpravu legislativních norem, která by vedly k lepší ochraně práv duševně nemocných, snaží se o změnu diskriminačních a stigmatizujících postojů veřejnosti a usiluje o realizaci projektů zaměřených na rozvoj komunitní péče.