Cerebrum pomáhá na cestě do práce osobám s poškozením mozku

17.02.2013 21:14

Nabízí zájemcům účast v projektu zaměřeném na rekvalifikaci v oborech administrativa a příprava teplých pokrmů.

Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, které své úsilí zasvětilo pomoci lidem, kteří prodělali traumatické či jiné poškození mozku. Díky podpoře Evropského sociálního fondu mohlo Cerebrum v červnu 2012 odstartovat unikátní projekt „Cesta do práce osob po poškození mozku“.
Smyslem tohoto programu je podpořit osoby po poškození mozku na jejich mnohdy nelehké cestě při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Účastníci projektu procházejí vstupní a výstupní diagnostikou u specialistů našeho sdružení. Výsledky diagnostik slouží k vytvoření individuálního plánu šitého na míru jednotlivým klientům. Projekt je realizován formou pěti cyklů, z nichž každý trvá čtyři měsíce. Každý čtyřměsíční běh se skládá z následujících částí:
o   Společný vzdělávací modul
o   Odborná rekvalifikace
o   Měsíční praxe
o   Zprostředkování zaměstnání.
Ve společném vzdělávacím programu je pro účastníky rekvalifikace připraven trénink kognitivních funkcí, seznámení se zásadami stress managementu, time managementu, asertivní komunikace a řadou dalších, pro pracovní uplatnění důležitých dovedností.
Vlastní rekvalifikace je nabízena ve dvou variantách:
o   Obor Administrativa
o   Obor Příprava teplých pokrmů.
Oba rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT a jsou vedeny zkušenými lektory.
Rekvalifikací nabyté odborné znalosti se dále zdokonalují během měsíční praxe na smluvních pracovištích.
Po celou dobu účasti v projektu mohou zájemci o zaměstnání využívat pracovního poradenství a ve spolupráci s partnerem projektu Fosa o. p. s. se jim dostává intenzivní podpory při získání a udržení pracovního místa.
Klíčová slova: