Ceny MOSTY byly předány

V jednotlivých kategortiích je získali Správa železnic, státní organizace, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Jiří Morávek a Radek Pavlíček.

V úterý 16. 5. 2023 se ve Slovanském domě v Praze uskutečnil již 20. ročník slavnostního předávání cen MOSTY. Ceny MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace, za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto lidí.

Letošní předávání cen se konalo již pošestnácté pod patronací Livie Klausové. Záštitu nad 20. ročníkem převzali primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská. 

Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhodl o vítězích v jednotlivých kategorií.

Vítězem I. kategorie – instituce veřejné správy je Správa železnic, státní organizace, za realizaci projektu výměny zvedacích plošin na nádražích, kde nejsou bezbariérová nástupiště.

V roce 2022 bylo instalováno 31 nových plošin. V roce 2023 a 2024 bude dáno do provozu dalších 34 plošin. V dalších letech budou instalovány další plošiny. Cenu převzal z rukou bývalé první dámy a velvyslankyně ČR na Slovensku Livie Klausové generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

Vítězem II. kategorie – nestátní subjekt se stal Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s, za rozvoj bezbariérové dopravy v Praze.

Dopravní podnik ve spolupráci s NRZP ČR dlouhodobě budoval bezbariérovou hromadnou dopravu. V roce 2022 byla zcela zpřístupněna autobusová doprava, tramvajová doprava a trolejbusová doprava. Pokud jde o metro, došlo k postupnému zpřístupňování jednotlivých stanic metra, které byly budovány za minulého režimu. V současné době se zpřístupňuje stanice metra Jiřího z Poděbrad. Cenu převzal generální ředitel DPP hl. m. Prahy pan Petr Witowski z rukou ministra dopravy Martina Kupky a handicapovaného profesionálního závodníka Rally Dakar a ambasadora Unicef pana Alberta Llovery.

Vítězem III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením se stal Mgr. Jiří Morávek za zcela mimořádnou celoživotní aktivitu ve prospěch občanů se zdravotním postižením ve východočeském regionu.

Zejména pak za rozjezd dlouhodobě udržitelných veřejně prospěšných aktivit v podobě sociálních služeb a návazných aktivit. Cenu Mosty předali ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Karel Havlíček. 

Zvláštní cenu ve IV. kategorii převzal Mgr. Radek Pavlíček, za více než dvacet let práce na aktivitách, vedoucích ke zmírňování či odstraňování bariér v digitálním prostoru - na webech, v aplikacích či v dokumentech, z rukou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody. 

V letošním roce se pořadatel rozhodl udělit cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za výjimečně vstřícnou a dynamickou spolupráci směřující ve prospěch lidí se zdravotním postižením Společnosti ALTECH, s.r.o. Ocenění z rukou předsedy NRZP ČR Václava Krásy převzal majitel firmy pan Antonín Machala. 

Na slavnostním předávání cen MOSTY vystoupila zpěvačka Petra Janů a cimbálová muzika Falešnica.  

Během slavnostního odpoledne proběhla také benefiční dražba obrazu umělkyně malující ústy paní Lenky Bromkové. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním Slavnostním předávání Cen Mosty. 

Více informací k Slavnostnímu předávání Cen Mosty naleznete na webových stránkách:https://nrzp.cz/cena-mosty/

 

Sabrina Plisková

 

 

 

Klíčová slova: