Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách

14.08.2012 0:04

Ve čtyřech kategoriích bylo nominováno 26 subjektů, hlasování veřejnosti začíná 15. srpna.

Celkem šestadvacet subjektů, obcí či jednotlivců je nominováno ve čtyřech kategoriích letošního ročníku Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách.

Hlasování veřejnosti, které spoluurčí celkové výsledky, začíná 15. srpna. „Hlasování bude probíhat jednak na webových stránkách www.cenasocialnichsluzeb.cz a také prostřednictvím hlasovacích lístků. Ty budou k dispozici na místech, jejichž seznam zájemci naleznou na webu,“ vysvětluje princip hlasování Vladimír Derner, náměstek hejtmana a radní odpovědný za sociální oblast. Upřesňuje, že smyslem soutěže je ocenit poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky, stejně jako obce a města za jejich přístup k lidem se sociálním znevýhodněním. „Sociální služby mohou působit někdy jako neviditelné, protože člověk o nich často neví do té chvíle, než je on nebo někdo z jeho blízkých začne potřebovat. Myslíme si proto, že je dobré o sociálních službách a jejich významu mluvit,“ dodává Vladimír Derner.

Kompletní přehled všech nominovaných je k dipozici na webových stránkách www.cenasocialnichsluzeb.cz , kde lze hlasovat až do 27. srpna. Ocenění v jednotlivých kategoriích pak budou veřejnosti představeni na slavnostním vyhlášení, které proběhne 13. září.

Soutěž „Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách" je realizována v rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(mš)

Klíčová slova: