Ceny Fóra Dárců 2021

Do kategorie Speciální cena České televize je možné přihlásit do 20. října 2021 storyboardy, koncepty a scénáře televizních spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2021.

Vyhlášení letošních výsledků proběhne 25. 11. 2021 na Dárcovském summitu.

Podrobnosti o Cenách Fóra Dárců na webu Fóra Dárců.

Klíčová slova: