Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem

16.02.2007 18:23

Stránky informují o činnosti sdružení, poskytuje které osobám se sluchovým postižením odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, výuku znakového jazyka, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a další služby. Většina služeb je v Ústí n/L. poskytována bezplatně.

Klíčová slova: