Centrum Slunečnice

23.06.2014 22:29

Centrum pro zdravotně postižené studenty VŠB nabízí pomoc při přizpůsobení studijních materiálů, při prostorové orientaci na škole, pomoc osobních studijních asistentů, dále služby specializované studovny: zvětšování běžného textu nebo převod do digitální podoby, tisk, možnost individuální práce na PC s využitím hlasového výstupu, zaškolení v práci s technikou a programovým vybavením. Poskytuje poradenství v otázkách metodiky odborné práce se zrakově postiženými (pro akademické pracovníky, osobní studijní asistenty), zajišťuje konzultace s odborníky z organizací věnujících se handicapovaným. Umožňuje rovněž přizpůsobení formy přijímacího řízení a nabídzí individuální přípravný kurz matematiky.