Cena Wernera von Siemense

Byl vyhlášen 25. ročník soutěže pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce, jednou z kategorií je i Ocenění za překonání překážek při studiu. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost.

„Aby měla podpora vědy a vzdělání smysl, musí být systematická a dlouhodobá. Věřím, že pořádáním soutěže o Ceny Wernera von Siemense již čtvrt století dokazujeme, za jak důležité považujeme technické a přírodovědné vzdělávání a pedagogickou práci,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. 

Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2022.

Pětadvacátý ročník v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé. 

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 24 letech rozdělila mezi 431 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 14,3 milionů korun. 
 

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);

2. Nejlepší pedagogický pracovník;

3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);

4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + školitel);

5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);

6. Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;

7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;

8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou;

Předsedové porot:

  • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (předsedkyně, Akademie věd České republiky) – Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);
  • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor, Masarykova univerzita v Brně) – Nejlepší pedagogický pracovník;
  • doc. Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LL.M. (rektor, Vysoké učení technické v Brně) – Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);
  • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (rektor, České vysoké učení technické v Praze) – Nejlepší disertační práce (první tři místa + školitel);
  • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (předseda, Česká konference rektorů) – Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);
  • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel, Siemens ČR) – Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;
  • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. (vědecký ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT) – Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;
  • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (ředitel, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie VŠB-TUO) – Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.
     

V posledním ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (6 ocenění), Akademie věd ČR (5 ocenění) a Vysokého učení technického Brno (3 ocenění). Po dvou oceněních získala Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava a Univerzita Palackého v Olomouci, jedno ocenění získala Univerzita Karlova.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a kandidátky a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Lenka Hlavatá                                                                        

 

 

 

Klíčová slova: