Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

MPSV vyhlásilo 10. ročník, nominace je možné podávat do 31. července 2024.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace připravuje každoroční ocenění osobností a organizací, které pomáhají budovat ČR jako společnost přátelskou pro každý věk. Nominace do jubilejního 10. ročníku soutěže jsou již spuštěny.

Ocenění je udělováno ve čtyřech kategoriích. Nominace mohou zasílat obce, kraje, neziskové organizace, členky a členové Rady, i její stálí hosté. Cílem Ceny je zvýšit povědomí o demografickém stárnutí společnosti a zvyšováním dlouhověkosti.

„Činnosti nominovaných osobností, kolektivů nebo projektů by měly být příkladem a inspirací k odpovědnosti, k přípravě na stárnutí, prevenci i aktivnímu stárnutí. Rada podporuje společnost přátelskou pro každý věk, bojující proti ageismu a podporující ideu nestárnoucích lidských práv a mezigenerační spolupráce,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nominovány mohou být jak inovativní inspirativní praxe, zejména v oblasti přípravy na stárnutí, včetně práce s před seniorskými populacemi. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje.

Rada slouží jako platforma, na které se setkávají zástupci jak veřejné správy (z různých ministerstev i z Poslanecké sněmovny a Senátu), institucí (odbory, zaměstnavatelské svazy, Asociace krajů, Svaz měst a obcí, zástupci zdravotních pojišťoven), tak zástupci seniorských organizací (Život 90, Senioři ČR, Rada seniorů ČR) a odborníci (lékaři, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a neziskového sektoru).

10. ročník Ceny vyhlašuje Rada ve čtyřech kategoriích

Osobnost profesionál – cena za profesionální přínos k zodpovědnému přístupu k aktivnímu stárnutí a stáří 2024

      -  Osobnost, která se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory aktivního a zodpovědného přístupu ke stárnutí a stáří jako celoživotního procesu v jeho nejrůznějších podobách, vč. podpory kvalitních mezigeneračních vztahů

Osobnost neprofesionál – cena za inspirativní přínos k zodpovědnému přístupu k aktivnímu stárnutí a stáří 2024

     - Osobnost, která svým příkladem a úsilím dlouhodobě a významným způsobem inspiruje ostatní k zodpovědnému přístupu k aktivnímu stárnutí a stáří v jeho nejrůznějších podobách, vč. podpory kvalitních mezigeneračních vztahů

Kolektiv / projekt – cena pro organizaci nebo projekt, která/ý se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory aktivního a zodpovědného přístupu ke stárnutí a stáří jako celoživotního procesu v jeho nejrůznějších podobách, vč. podpory kvalitních mezigeneračních vztahů

Zvláštní Cena pana ministra – zvláštní ocenění udělované panem ministrem za mimořádný nebo inovativní přínos v oblasti podpory aktivního a zodpovědného přístupu ke stárnutí a stáří jako celoživotního procesu v jeho nejrůznějších podobách, vč. podpory kvalitních mezigeneračních vztahů

 

Nominace mohou zasílat obce, kraje, neziskové organizace, členky a členové Rady, i její stálí hosté, a to emailem do 31.7.2024 na sekretariát Rady vlády tajemnici Rady, na adresu jana.rehakova2@mpsv.cz.

Každá nominace by měla obsahovat krátký medailonek vystihující přínos, za který je daná osobnost, kolektiv nebo projekt na Cenu navrhován (rozsah do 1 strany A4, volná struktura). Bez zaslání medailonku nebude moci výběrová komise nominace posoudit. Sebenominace se nepřipouštějí.

Zdroj: MPSV

Klíčová slova: