Cena Nadace ERSTE 2013

05.09.2012 22:43

Celkem 610 000 Euro bude rozdáno 33 vítězným projektům podporujícím sociální integraci, neziskovky se mohou hlásit o ocenění do 11. listopadu 2012.

Nadace ERSTE již počtvrté umožňuje neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu má možnost získat 33 neziskových organizací z celkem 13 zemí střední a východní Evropy. Cenu vyhrávají inovativní a udržitelné projekty pro podporu sociální integrace znevýhodněných skupin, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné.
 
„Díky Ceně Nadace ERSTE jsme mohli náš projekt posunout o úroveň výš. Nejenom, že můžeme svobodně používat získané finance, ale získali jsme také zdravé sebevědomí a oslovili jsme i nové cílové skupiny, na které jsme si dříve netroufali. Více se teď zaměřujeme například na pořádání pouličních happeningů. Jsme rádi, že se můžeme naplno věnovat vedle poskytování sociálních služeb i tématu rozpouštění bariér,“ hodnotí svou účast v minulém ročníku Erik Čipera z občanského sdružení Asistence, jednoho ze tří vítězů z České republiky. 
 
Kromě finančního ocenění v hodnotě 610 000 Euro získá 33 vítězných projektů (30 vítězů, 2 zvláštní ceny poroty, 1 cena odborníka) také dvouletou podporu profesionální komunikace svých projektů. K tomu bude 130 finalistů z každé země přizváno k členství v ERSTE Foundation NGO Academy, která vzdělává a rozvíjí neziskové organizace v oblasti komunikace s veřejností, fundraisingu, sociálního podnikání a dalších aktivit.  
 
Neziskové organizace se mohou o ocenění přihlásit od 3. září do 11. listopadu 2012 na www.socialintegration.org/register.
 
Do čtvrtého ročníku Ceny za přínos sociální integraci se kromě České republiky zapojuje dalších 12 evropských zemí: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Moldávie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.
 
„Cena za přínos sociální integraci má za sebou již několik úspěšných let, což nás velmi těší, zvláště když se vyvinula z malého projektu pro 4 země v roce 2007 až ke komplexnímu programu sociální integrace, konajícím se ve 13 zemích v roce 2012/2013. Věříme, že je pro neziskový sektor zásadní, aby byl dostatečně vidět. Získává tak lépe finanční prostředky a je zároveň inspirací pro všechny, kdo se chtějí podílet na veřejném dobru. Právě z tohoto důvodu nekončí naše ocenění neziskových organizací slavnostním vyhlášením cen, ale pokračuje dlouhodobou podporou jejich aktivit.“ vysvětluje Dejan Petrovic, projektový manažer tohoto ocenění v Nadaci ERSTE.
 
Česká republika byla dějištěm posledního slavnostního vyhlášení cen. To se konalo v Praze za účasti více než 700 hostů. Cenu si na podium přišli převzít kromě jiného i tři české neziskové organizace: Liga lidských práv, JURTA a Asistence. Za Českou republiku se o cenu ucházelo nejvíce projektů ze všech zúčastněných zemí.
 
Vítězové Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu tentokrát ve Vídni v červnu 2013.
 
Více informací o projektu na www.socialintegration.org
 
Klíčová slova: