Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách

26.06.2012 20:48

Do 20. července je možné nominovat poskytovatele sociálních služeb, obec, sociálního pracovníka či osobnost pracující ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením.

Poukázat na práci těch, kteří své úsilí směřují k pomoci druhým, a ocenit ji. To je účelem již druhého ročníku Ceny sociálních služeb, jejímž prostřednictvím se Královéhradecký kraj snaží zviditelnit oblast sociálních služeb.

 

Také v letošním roce kraj ocení poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky, stejně jako obce a města za jejich přístup k lidem se sociálním znevýhodněním. "Chceme vyzvednout práci organizací, obcí i konkrétních lidí ve prospěch seniorů, zdravotně postižených, osob bez přístřeší nebo jinak znevýhodněných. Na sociální služby a jejich přínos pro společnost se někdy zapomíná, o to důležitější je však připomenout jejich úlohu," říká Vladimír Derner, náměstek hejtmana a radní odpovědný za sociální oblast.

Stejně jako v minulém ročníku se na ocenění bude podílet i veřejnost prostřednictvím hlasování, které bude probíhat na internetových stránkách www.cenasocialnichsluzeb.cz a také prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků. Na webových stránkách může také kdokoliv až do 20. července nominovat poskytovatele sociálních služeb, obec, sociálního pracovníka či osobnost pracující ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. V srpnu proběhne hlasování a 13. září budou veřejnosti představení ocenění v jednotlivých kategoriích.

 

V prvním ročníku zvítězili i v kategorii osobnost sociální oblasti v ceně odborné veřejnosti Mgr. Jiří Staníček, který stál u zrodu občanského sdružení Laxus, poskytujícího sociální služby uživatelům drog, a v ceně veřejnosti Jaroslav Petera, pracovník Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. V kategorii služeb sociální prevence získal prvenství Skok do života, který zapojuje do běžného života lidi s mentálním postižením. Ocenění získaly také služby sociální péče Barevné domky Hajnice, které jsou projektem pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením, a Základní a mateřská škola Prointepo poskytující osobní asistenci dětem se zdravotním postižením. Za systematický přístup k podpoře a rozvoji sociálních služeb byla v prvním ročníku soutěže oceněna města Jičín a Hradec Králové.

 

Soutěž ,,Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách" 

je realizována v rámci individuálního projektu ,,Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Michal Šeba

Klíčová slova: