Cena hejtmana Olomouckého kraje

08.01.2012 16:50

Za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením bude udělena již posedmé, nominace lze zasílat do 17. února.

Olomoucký kraj v příštím roce udělí již po sedmé Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Cena je udělována v souladu s Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Cena je vyjádřením poděkování za činnost vykonávanou ve prospěch osob se zdravotním postižením, za reprezentaci či
za publicistickou činnost.

Loňským vítězem se stala paní Hana Mösnerová, která získala cenu za poskytování služeb canisterapie v zařízeních sociálních služeb a zdravotnictví. Její aktivity podporují osoby
se zdravotním postižením při začleňování do společnosti a vést společenský život.

Nominace na ocenění mohou zasílat občané, spolky, sdružení i právnické subjekty poštou nebo e – mailem. Termín pro podání nominace je 17. 2. 2012. Další informace, nominační řád a formulář jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) v sekci Sociální záležitosti. Návrhy lze adresovat Mgr. Zbyňku Vočkovi, tajemníkovi Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Kontaktní informace:

Mgr. Zbyněk Vočka

Odbor sociálních věcí

Jeremenkova 40a

772 00 Olomouc

E - mail: zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz

Dokumenty ke stažení

.doc Formulář - Cena hejtmana 26 kB
.pdf Řád udělení ceny 60 kB

Zdroj: Olomoucký kraj

Klíčová slova: