Cena VIA BONA 2012

07.06.2012 21:08

Uzávěrka nominací byla prodloužena do 15. června.

Bližší informace o 15. ročníku ceny naleznete na stránkách www.cenaviabona.cz

Jednotlivé kategorie a nominační formuláře zde: http://www.cenaviabona.cz/o-cene-via-bona/kategorie


Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku
Cena novinářů pro individuálního dárce
Cena za školní dobročinnost

Cena pro malou a střední firmu
Cena za otevírání nových cest
Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství
Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu

 

Klíčová slova: