Cena Aplaus mění svou podobu

Každoročně oceňuje zásluhy v oblasti pomoci lidem s autismem, letos se bude soutěžit pouze v jedné kategorii. Uzávěrka nominací je 10. března 2021.

Cena APLAUS, která se každoročně uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe a jejímž vyhlašovatelem je Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS), otevírá nominace pro další ročník, avšak v nové podobě.

Původní tří kategorie (jednotlivci, organizace a lidé s autismem) byly zrušeny, od letošního roku se bude soutěžit pouze v kategorii jedné: Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem“. 

Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem či je autorem jakéhokoli záslužného projektu, který lidem s PAS pomohl. Nominováni mohou nově být i laureáti ceny z předchozích let, kteří ve své činnosti pokračují a v roce 2020 realizovali nové počiny.

Nominace se budou shromažďovat do 10. března 2021, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací vítěze. Vzhledem k pandemické situaci v České republice proběhne vyhlášení vítězů i tento rok pouze online, na Den porozumění autismu, který každý rok připadá na 2. duben.

„Cenu APLAUS vnímáme jako poděkování za úsilí, se kterým jednotlivci, skupiny nebo organizace pomáhají lidem s autismem a jejich rodinám. Je to ocenění za jejich práci a snahu přispět k posílení vzájemného respektu, osvětě a porozumění. Letos jsme podobu soutěže změnili a rozhodli jsme se na místo jednotlivců a organizací ocenit jejich konkrétní počin. Díky tomu se do soutěže s každým novým úspěšným projektem či dílem mohou nominovat i dříve ocenění držitelé Ceny APLAUS. Každý rok vnikne celá řada zajímavých a smysluplných projektů a děl, kterým se podařilo pozitivně ovlivnit život lidí s autismem a jejich blízkých, a nám tak přišlo škoda je nepředstavit veřejnosti jen proto, že jejich autor již v minulosti cenu získal,“ vysvětluje ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Šubrt Thorová, nejen smysl ceny, ale také důvody, proč došlo k transformaci její podoby.

Cena APLAUS také zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. 

Princip nominací:

1.     V písemné formě zašlete krátký příběh člověka, organizace, spolku, rodiny, apod., o němž/níž si myslíte, že si za svůj počin, který v roce 2020 pomohl lidem s PAS, zaslouží být nominován/a.

2.     Uveďte kontakt na nominovaného a na sebe jako nominujícího (adresu, telefonní číslo + email).

3.     Nezapomeňte připojit informaci o udělení souhlasu nominovaných se zveřejněním jejich příběhů na webových stránkách NAUTIS.cz, na sociálních sítích NAUTIS a v rámci vyhlášení.

Podklady zašlete e-mailem na adresu aplaus@nautis.cz nebo na poštovní adresu: Linda Skarlandtová, Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8.

Uzávěrka nominací je 10. 3. 2021

Linda Skarlandtová

Klíčová slova: