Celoroční aktivity handicapovaných 2023

 Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podání žádosti 10. února 2023.

Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.

Podporované aktivity:

V rámci programu je podporována dlouhodobá, pravidelná sportovní a volnočasová činnost žadatele, která musí zahrnovat minimálně 10 jednotlivých aktivit za kalendářní rok, jichž se 2 účastní aktivní účastníci dle podmínek výše. K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity: 

  • Sportovní aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. závody, soutěže, sportovní soustředění, apod.) 
  • Volnočasové aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. divadelní představení, výukové programy, setkávání s běžnou zdravou populací, ochrana přírody, výlety, letní tábory apod.)

Oprávnění žadatelé:

  • Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, 

Další informace na stránkách Kraje Vysočina

Klíčová slova: