CEDR Pardubice pozval zahraniční odborníky

Mezinárodní odbornou konferenci na téma následné péče o osoby se získaným poškozením mozku pořádá ve středu 12. května 2021.

I. ročník mezinárodní odborné konference je symbolicky spojen se Světovým dnem proti mozkové mrtvici. 

Nad touto významnou akcí převzali záštitu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Spolupořadateli konference jsou společnosti CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. a ERGO Aktiv o.p.s.

CEDR Pardubice o.p.s. provozuje v rámci svých služeb CENTRUM KOMPRE, které se zabývá poskytováním následné péče osobám se získaným poškozením mozku ambulantní i terénní formou. 

Cílem mezinárodní odborné konference je propojit odborníky ze zdravotních i sociálně zaměřených oborů, které spojuje společný cíl - kvalitní poskytování následné péče osobám se získaným poškozením mozku. 

Na konferenci přednesou své příspěvky odborníci z České republiky, Izraele, Portugalska a Irska.

Konference bude simultánně tlumočená a sledovat ji můžete živě nebo ze záznamu na webu konference https://www.braininjurycon.com/cs/, kde najdete i program

Alice Voborníková 

Klíčová slova: