Časopis Jsem jedno ucho slaví 3. narozeniny

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR slaví! Jeho časopis Jsem jedno ucho je na světě již tři roky. V České republice jde o jediný časopis, který má již od prvního čísla všechny články přeložené do českého znakového jazyka.

První číslo vyšlo přesně před třemi roky, 14. prosince 2018, na téma Úspěšní neslyšící doma i ve světě. Na titulce se objevil Jan Emmer, nejkrásnější neslyšící muž světa roku 2018 a historicky první Čech, který získal toto ocenění.

Časopis má od svého začátku několik pravidelných rubrik – například Historického okénko Miloše Langa nebo rubriku Byli jsme při tom, která přináší informace z pobočných spolků Svazu.

V letošním roce pak přibyly nové rubriky Svazem letem světem nebo Na návštěvě ve škole, která formou reportáže představuje školy pro sluchově postižené v České republice.

Šéfredaktorkou časopisu je od jeho vzniku Veronika Cézová, novinářka a tisková mluvčí SNN ČR, která vytvořila koncepci celého časopisu, připravuje titulní příběhy osobností, dělá rozhovory nebo jezdí na reportáže do škol pro sluchově postižené po celé republice. 

Grafickou stránku pak vytváří neslyšící Tereza Kawuloková. Tým dále tvoří pravidelní přispěvatelé z řad pobočných spolků po celé republice a neslyšící kolegyně Pavlína Spilková, Lucie Lešková, Monika Goldefusová a Zuzana Hájková, které jednotlivé články znakují a vkládají na YouTube Jsem jedno ucho.

V časopise si pak mohou čtenáři články v českém znakovém jazyce načíst pomocí QR kódů, které odkazují na videa nahraná právě na YouTube.

Tým časopisu Jsem jedno ucho uzavírá nedoslýchavý Marek Spilka, který má na starosti střih a supervizi nahraných videí.

Časopis Jsem jedno ucho vychází každé dva měsíce. 

Zde najdete odkaz na všechna čísla časopisu: https://snncr.cz/Casopis

 

Veronika Cézová

Klíčová slova: