Bývalé umělecké ateliéry poskytnou úlevu těžce nemocným

Centrum zdravotních služeb Oblastní charity Červený Kostelec zahájí provoz 1. března 2022.

V pátek 11. 2. 2022 proběhlo slavnostní otevření centra zdravotních služeb Oblastní charity Červený Kostelec. Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby, které ročně poskytují pomoc stovkám pacientů v jejich domácnostech, dostanou nové zázemí. 

Stane se tak po více než devíti letech, kdy se hledalo vhodné řešení pro služby, jejichž zázemí již nebylo vyhovující z důvodu soustavného navyšování počtu pacientů využívajících domácí péči. Rekonstrukci bývalých sochařských ateliérů umožnila dotace Královéhradeckého kraje, financování stavby však podpořila řada firem i jednotlivců.

Pro slavnostní otevření Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia byl symbolicky zvolen den, který připadá na Světový den nemocných a jeho provoz začne od 1. března 2022.

Význam Světového dne nemocných připomněl během slavnostní mše v Červeném Kostelci pomocný královéhradecký biskup Josef Kajnek. Slaví se na památku tzv. lurdského zázraku, kdy se před 164 lety zjevila Panna Marie v Lurdech. Později v blízké jeskyni vytryskl ze skály pramen a do Lurd začalo jezdit velké množství poutníků a nemocných.

„Za celé dějiny Lurd tam byla zázračně uzdravena necelá stovka lidí, ale úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí tam získalo ohromné množství nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech, dáte mi za pravdu, že nemocný tam má přednost přede všemi,“ pronesl ve své úvodní řeči biskup Kajnek. Shrnul tak zároveň i principy hospicové péče, která umírajícím pacientům poskytuje individuální přístup a úlevu od projevů nemoci.

„My se také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří jsou zcela zdevastovaní situací, ve které se nachází. Zdravotně, duševně i duchovně. A my jim chceme podat pomocnou ruku a říct: Nebojte se! Tu vaši situaci zvládneme. Neumíme všechno, ale ze všech sil se vám budeme snažit pomoct,“ popsal činnost mobilního hospice primář Hospice Anežky České MUDr. Jan Král během své prezentace o službách, které se v novém centru budou poskytovat.

„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím, že čas už dospěl k tomu, abychom měli větší zázemí, abychom tam už nebyli v těch krabicích a věcech, co padají na hlavu. Toho si nesmírně vážím a myslím, že nás k tomu dovedli i pacienti, protože ta práce, kterou děláme, není, jak by někdo řekl – vyčerpávající, náročná – taková ona skutečně je, to je pravda. Ale na druhou stranu nám ta práce dává obohacení a když ji děláme dobře, máme dobrý pocit na duši, a to nás žene dál,“ řekla k novému zázemí vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České, Iva Valerová.

Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity, dodal: „Děkujeme všem, kteří tuto stavbu pomáhali zrealizovat. Rekonstrukce probíhala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, na jejím dokončení se pak finančně podílelo velké množství dárců, partnerů z řad firem, nadací. Ani samotná každodenní činnost charity by však bez dárců nebyla možná a jsme velice vděční, že nás tato podpora po dobu naší činnosti provází.“

Následovalo přestřihnutí pásky a požehnání nových prostor centra, včetně  domácí kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Nyní čeká zaměstnance jednotlivých služeb postupné stěhování do nového centra. To začne nemocným sloužit od 1. března.

Součástí programu bylo i poklepání na základní kámen další etapy ve výstavby centra. Tou je vybudování chráněného bydlení – sociální služby, která doposud v Červeném Kostelci a okolí chyběla. Po dokončení této třetí etapy na konci roku 2022 vznikne areál vzájemně propojených sociálních a zdravotních služeb.

Michal Klemm

Klíčová slova: