Burza práce Konta BARIÉRY na workshopu RWE

19.02.2013 10:52

Účelem školení bylo zprostředkovat zaměstnavateli teoretické i praktické informace z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Ve čtvrtek 7. února 2013 se zástupci Burzy práce Konta BARIÉRY zúčastnili workshopu u firmy RWE, kde společně s hlavním organizátorem akce, společností LMC, školili HR pracovníky a Business Partnery.

Eva Hajdušková z LMC přiblížila povinnosti zaměstnavatele vyplývající z nejnovějších legislativních změn. Zmínila též praktické informace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pan Petr Jiříček, vedoucí oddělení podpory zaměstnanosti MPSV ČR, vysvětlil kromě jiného, jak jsou v procesu zaměstnávání nápomocné úřady práce.

Bronislava Krausová představila Konto BARIÉRY a jeho hlavní projekty. Podrobně se věnovala Burze práce a každoročnímu podzimnímu veletrhu pracovních příležitostí pro lidi s handicapem – Job Fair bez bariér.

V odpolední interaktivní části workshopu se jeho účastníci bavili s hosty se zdravotním postižením, kteří se podělili o své zkušenosti s hledáním práce, ze zaměstnání, apod. Na závěr si účastníci workshopu vyzkoušeli, jak obtížné je vykonávat každodenní běžné aktivity, když má člověk nějaký handicap. V jejich případě byl pouze simulovaný.

Školení si klade za cíl na jedné straně ozřejmit zaměstnavatelům pracovně-právní oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na straně druhé odbourat časté předsudky panující o lidech s handicapem v oblasti zaměstnávání, ale i v běžném životě. Školení je ideální součástí firemních plánů diverzitních politik zaměstnávání.

Klíčová slova: