Buďme slyšet

31.01.2012 20:06

To je téma pro letošní rok vyhlášené Světovou organizací stomiků. Svůj den stomici na celém světě oslaví 6. řijna 2012, ale po celý rok budou naplňovat stanovené heslo.

V ČR se o stomicích a stomiích málo mluví. Stomie = vývod budí víc strachu a obav než je nutné. O životě lidí se střevním vývodem mají lidé, ale často i lékaři, kteří nepracují přímo na chirurgii, zkreslenou představu, vycházející ze zkušeností před 25-30 lety, kdy u nás nebylo k dispozici dostatek kvalitních stomických pomůcek.

České ILCO se již řadu let snaží bořit mýty, kolující o stomii. Informuje laickou i odbornou veřejnost o životě se stomií, o potřebách stomiků i o sdruženích stomiků. Letos ve svém úsilí odtabuizovat téma stomií bude pokračovat ještě intenzivněji.

Setkala jsem se s mnoha mýty, které o stomii kolují:
1. mýtus – Stomii má člověk po rakovině tlustého střeva.
2. mýtus – Raději umřu, než žít se stomií.
3. mýtus – Jsem na stomii příliš mladý.
4. mýtus – S vývodem nemohu mezi lidi.
5. mýtus – Musím tajit, že jsem stomik.
6. mýtus – Sdružení stomiků nemohou novému stomikovi pomoci.

Tyto mýty chceme vyvracet. Předsedkyně Českého ILCO Marie Ředinová o nich bude mluvit ve své prezentaci na Prague ONKO 25.11.2012, na Brněnských onkologických dnech 21.4.2012, na NGO Market 11.5.2012.

NGO MARKET je největší veletrh neziskových organizací v Evropě (www.FORUM2000.cz) V roce 2011 se stal osobností veletrhu náš člen, stomik, herec, režisér, vysokoškolský učitel, mim Boris Hybner. Jeho účast pomohla na této akci zviditelnit stomiky a ukázat, že se stomií se dá žít normální život.

České ILCO připravuje ve spolupráci se slovenským SLOVILCO a německým Deutsche ILCO mezinárodní projekt LIFE WITHOUT LIMITES. V projektu chce zjistit, jak je dodržována Charta práv stomiků v jednotlivých zemích. Důraz je kladen na předoperační a následnou doživotní péči.

O dalších akcích budeme informovat.

Marie Ředinová
České ILCO
předsedkyně

Klíčová slova: