Bubnujeme za duševní zdraví

16.09.2012 14:14

V úterý 18. září Rumburk ožije! Městem projde bujarý průvod až na Dobrovského náměstí, kde bude happening pokračovat

 „Od 15 hodin, kdy celá akce začíná, tu budeme bubnovat a jinak všelijak hlučit, to vše pro to,abychom připomněli důležitost péče o duševní zdraví. Naše bubnování je součást Týdnů pro duševní zdraví, probíhajících dnes již po celé republice“ sděluje Rostislav Souček, koordinátor akce, a doplňuje: „V Agentuře Pondělí, která se k této akci připojuje již několik let, jsou poskytovány služby lidem s různým typem zdravotního postižení. My si ale uvědomujeme, že téma duševního zdraví se týká nejen našich uživatelů, ale nás všech.“
Další akce, které se konají v Týdnech pro duševní zdraví ve Šluknovském výběžku, jsou výstava výtvarných děl uživatelů Agentury Pondělí a promítání filmů s tématikou duševního zdraví.
Agentura Pondělí poskytuje služby Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení ve Šluknovském výběžku dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. V každodenní praxi to znamená, že s našimi uživateli trénujeme činnosti potřebné v domácnosti, ale i při jednání na úřadě, při cestování dopravními prostředky nebo pracovní návyky nutné k získání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Vedle toho nabízíme spoustu dalších volnočasových aktivit, naši uživatelé mají možnost výtvarně tvořit, hrát divadlo, jezdí na výlety a účastní se dalších akcí pořádaných v místní komunitě.

Bližší informace o Agentuře Pondělí a jejích službách na www.agenturapondeli.cz

Klíčová slova: