Bez vás by to nešlo

Projektovou žádost mohou podat Nadaci rodiny Vlčkových pouze  právnické osoby působící v České republice a pracující s dětmi se závažným život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami, a to do 19. března 2023.

Zaměření výzvy:

Péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny vyžaduje úsilí velkého týmu profesionálů. Aby pro změnu někdo pečoval o vás, připravili jsme nadační výzvu, která je zaměřená právě na vaši profesní podporu. Můžete získat prostředky na supervizi, intervizní setkávání, strategické plánování nebo koučink. A pokud byste potřebovali do týmu posily, můžete získat nadační příspěvek na personální poradenství, pomoc s vyhledávání nových kolegyň a kolegů a také příspěvek na jejich mzdy a snazší adaptaci. Protože bez vás by to nešlo.

Podporované aktivity:

  • Hlavním cílem výzvy je zajištění profesní podpory pro poskytovatele dětské paliativní péče a zvýšení dostupnosti potřebné sítě podpůrných služeb pro rodiny s vážně nemocnými dětmi.

Další informace na stránkách Nadace rodiny Vlčkových.

Klíčová slova: