Benefiční Koncert pro IMPULS

Představí 26. dubna v prostorách Anežského kláštera v Praze hudební klasiku v neobvyklých nástrojových kombinacích.

- Přední interpreti klasické hudby – violistka Kristina Fialová, violoncellista Petr Nouzovský, harfistka Dominika Ťuková a akordeonista Ladislav Horák – společně zahrají v úterý 26. dubna v prostorách Anežského kláštera v Praze. Benefičním koncertem pro nemocné s roztroušenou sklerózou podpoří Nadační fond IMPULS, který již 16 let pomáhá pacientům s touto diagnózou.

Interpreti se v tomto složení sejdou na pódiu úplně poprvé a speciálně pro tuto příležitost připravili program, který postavili na prolínání klasické hudby s hudbou argentinského tanga. V neobvyklých kombinacích nástrojů zazní mimo jiné skladby J. S. Bacha, S. Prokofjeva či A. Piazzolla. „Hudba je univerzální jazyk a její řeč dokáže pohladit na duši. Benefiční koncert pro IMPULS je pro mě způsobem jak pomoci lidem tím, co miluji,“ říká violistka Kristina Fialová. Součástí koncertu bude i přednes Shakespearových Sonetů herečkou a moderátorkou Kamilou Špráchalovou.

Před akcí si mohou návštěvníci koncertu zdarma prohlédnout expozici nejvýznamnějších děl středověkého umění Národní galerie. Připravena bude i prodejní výstava fotografií vášnivého cestovatele Aleše Zajíčka, který se sám s roztroušenou sklerózou potýká.

Výtěžek benefice přispěje na psychoterapii

Výtěžek koncertu je určen na psychoterapeutickou péči pacientů, na kterou lze nadačnímu fondu přispívat i průběžně. „Nevšedním hudebním zážitkem v exkluzivních prostorách chceme poděkovat všem partnerům, dobrovolníkům a dárcům, kteří IMPULSU pomáhají zlepšit život nemocných s roztroušenou sklerózou,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS Kateřina Bémová a dodává: „Benefiční koncert má zároveň ryze praktický přínos, neboť výtěžek ze vstupného a darů půjde plně na financování psychoterapie pacientů, což odpovídá tomu, o co se snaží IMPULS již 16 let – pomáhat cíleně a dlouhodobě co největšímu počtu nemocných, a to v oblastech, kam nedosáhnou peníze od státu.“

Psychoterapie má pro nemocné roztroušenou sklerózou velký význam, protože jim pomáhá přijmout novou životní situaci a ve spojení s moderní léčbou jim umožňuje zachovat si aktivní pracovní a společenský život. „Odpoutává nemocné od chorobného procesu a dává jim prostor uvědomit si souvislosti mezi svým tělem, pocity a životními událostmi, a sílu hledat nová řešení a životní cesty," vysvětluje důležitost zařazení terapeutických prvků do léčby psychoterapeutka Renáta Malinová z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Koncert pro IMPULS proběhne v úterý 26. dubna od 19 hodin v koncertním sále Anežského kláštera v Praze za podpory společnosti Unimex Group a Rádia Impuls. Vstupné činí 290 Kč. Více informací o koncertu a vstupenkách na www.nfimpuls.cz

Klíčová slova: