AVPO ČR vítá ujištění ministra zdravotnictví

Účast v Pacientské radě bude otevřena všem organizacím splňujícím podmínky zákona.

Pacientská rada by měla být otevřená všem organizacím, které naplní podmínky zákona. Podle prezidenta AVPO ČR Marka Šedivého to vyplynulo z pondělního setkání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Setkání iniciovali zástupci AVPO ČR v reakci na zprávy, že úřednický aparát ministerstva zdravotnictví chystá extenzivní výklad čerstvě schválené definice pacientské organizace v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Pokud by k tomu došlo, z možnosti účasti na práci Pacientské rady ministra zdravotnictví by byly některé organizace vyloučeny.

Ujištění ministra zdravotnictví, že je ochotný o účasti v Pacientské radě jednat se zástupci všech pacientských organizací bez rozdílu, vítáme. Považovali bychom ale za žádoucí, aby se tento neformálně učiněný příslib promítnul i do statutu, který nastavuje fungování Pacientské rady i po formální stránce. Extenzivní výklad zákona v tomto případě považujeme za nepřijatelný. Byl by ve zjevném rozporu s vůlí parlamentu, který nedávno definici pacientské organizace odhlasoval,“ uvedl po jednání s ministrem Marek Šedivý.

Šedivý v té souvislosti upozornil, že ministerstvo navrhuje, aby se práce v Radě mohly účastnit výhradně organizace, u jejichž založení stáli z většiny samotní pacienti. Některé organizace by tuto podmínku zpětně nemohly naplnit.

Nedávno schválená novela o veřejném zdravotním pojištění přitom jednoznačně zakotvila, že podmínkou pro udělení statutu pacientské organizace je rozhodující, aby pacienti, osoby jim blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku měli prokazatelně rozhodující vliv na jejich řízení. O podmínkách při jejich zakládání zákon nehovoří.

Schválení předcházela detailní debata, ve které si své postavení vedle spolků obhájily i pacientské organizace s právní formou obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu.

Marek Šedivý

Klíčová slova: