Autismus není tabu

Vzdělávací pětidílný cyklus online přednášek pro širokou veřejnost pořádá projekt Kraje Vysočina.

Problematika autismu se v poslední době stává často zmiňovaným tématem. Je to také díky projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, jehož realizační tým se nyní rozhodl uspořádat sérii webinářů zaměřených na toto téma. Vzdělávací pětidílný cyklus pro širokou veřejnost nazvaný Autismus není tabu se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Jana Tourka.

První on-line přednáška nazvaná Možnosti úpravy pomůcek pro osoby s PAS se uskuteční ve středu 16. února od 17.00 hod. Zaměří se na otázky: co pomáhá v péči o osoby s PAS, jak skloubit péči s osobním životem, využití knihy jako ideální pomůcky a poskytne další cenné rady pro rodiny pečující o osobu s PAS.

Lektorka Dagmar Šimková je obyčejná matka dvou neobyčejných dětí a autorka unikátní knihy Srdíčkové básničky a dalších výukových pomůcek určených nejen pro děti s autismem.

V týdenních intervalech a vždy od 17. hodiny jsou pak naplánovány další čtyři přednášky. O specifikaci smyslového vnímání u osob s PAS bude 23. 2. hovořit Eva Černá z Rodinného integračního centra Pardubice, které pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osobami s PAS.

Další přednášející bude 2. 3. Ilona Dohnalová z Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra v Jihlavě, která přiblíží téma užití podpůrných opatření ve škole. Čtvrtou přednášku povede 9. 3. Hynek Jůn z Národního ústavu pro autismus, který se bude věnovat tématu zvládání agresivního chování a verbální agrese.

Poslední přednášku si budete moci vyslechnout 16. 3., kdy oblastí legislativy a podpory domácí péče o osoby s PAS provede ještě jednou lektorka Eva Černá.

Nabízené webináře navazují na on-line kulatý stůl a další vzdělávací aktivity, které projekt Kraje Vysočina pořádal pro sociální pracovníky, ale i pro ředitele a pracovníky v sociálních službách zapojených do projektu.

Na rozdíl od předchozích aktivit jsou nabízené on-line přednášky určeny pro širokou veřejnost a kladou si za cíl přiblížit všem zájemcům o danou tematiku řadu aktuálních témat spojených s péčí o osoby s poruchou autistického spektra. Odkaz na připojení na jednotlivé webináře najdete v přiložené pozvánce. Srdečně vás na ně zveme.

Zdroj: Kraj Vysočina

Klíčová slova: