Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zvítězila se svým projektem na podporu poskytovatelů sociálních služeb během covidu-19

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zvítězila se svým projektem Centrum podpory a distribuce pro poskytovatele sociálních služeb během pandemie covidu-19 v kategorii Nejlepší projekt národní asociace. Ocenění nejlepším asociacím na světě či jejich projektům každoročně uděluje světová asociace Association of Association Executives. Odborná porota ocenila hlavně rychlost asociace, s jakou reagovala na příchod pandemie, pomoc a podporu prostřednictvím informací, poradenství, ale i materiální pomoc poskytovanou svým členům v roce 2020. 

Druhé a třetí místo získaly zajímavé projekty asociací v Kanadě a Jihoafrické republice.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR podporovala během pandemie covidu-19, která zasáhla na jaře 2020 celý svět, poskytovatele sociálních služeb materiálně i metodicky. Zajišťovala a distribuovala díky svým partnerům, nadacím a nadačním fondům například zdravotnický materiál, ochranné pomůcky či balíčky pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb.

Prostřednictvím Nadace Charty 77 převzala Asociace také 900 tabletů od společnosti Philip Moris, které pomohly zmírnit dopady sociální izolace klientů domovů pro seniory, a ve spolupráci se společností Avast rozvážela obědy ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR poskytovala informace a doporučení, bezodkladně předávala zpětnou vazbu, reflexi a hlavně nutné požadavky státu, vládě i ministerstvům. 

„Máme za sebou zcela jistě dva nejtěžší roky našich profesních životů. Dva roky extrémní pracovní zátěže, dva roky zklamání a nadějí, očekávání, nových zkušeností, ale i proher a ztrát spojených zejména s pandemií, která oba roky tak zásadně určovala naše životy. Velmi si proto cením tohoto ocenění, které jen potvrzuje, že jsme nestáli jako Asociace stranou, ale byli jsme oporou všem, kteří se s covidem-19 potýkali,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Ocenění za nejlepší národní projekt převzala APSS ČR ve čtvrtek 10. března 2022 u příležitosti dvoudenní konference Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2022.

První den konference dopoledne vystoupil např. MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, či Ing. Jiří Procházka, viceprezident APSS ČR pro pobytové služby a ředitel Domova pro zrakově postižené – Palata Praha.

V odpoledním bloku si účastníci konference mohli poslechnout přednášky např. PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, prezidentky České asociace sester a náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM, MUDr. Davida Marxe, Ph.D., ředitele Spojené akreditační komise a proděkana pro studium a výuku na 3. LF UK, či prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc., přednostky Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

První den byl zakončen slavnostním galavečerem, během kterého převzal prezident APSS ČR Jiří Horecký světové ocenění za projekt na podporu poskytovatelů sociálních služeb během pandemie covidu-19. Druhý den konference byl rozdělen do dvou sekcí, a to na sekci pro management pobytových sociálních služeb a na sekci věnující se paliativní péči v sociálních službách.

Covid-19 centrum pomoci a podpory APSS ČR najdete na webu Asociace v sekci Nabízíme. Jsou zde k dispozici vydané metodiky a doporučení, informační servis, který byl pravidelně zveřejňován v časopise Sociální služby, fotogalerie i konference, online webináře či vzdělávací akce související s řešením nastalých situací či vyvstalých problémů a otázek během pandemie covidu-19.

Ocenění za nejlepší národní projekt je druhým oceněním, které Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR získala počátkem letošního roku. Asociace se stala nejlepší asociací v sektoru sociálních služeb ve střední Evropě. Ocenění získala od EU Business News v rámci European Enterprise Awardsza rok 2021.

 

Petra Cibulková

Klíčová slova: