Asociace domácí péče ČR

16.12.2012 22:07

Agentury domácí zdravotní péče jsou zřizovány státní správou, samosprávou, zdravotnickými zařízeními ambulantního i lůžkového typu, privátními sestrami i lékaři, charitativními a humanitárními organizacemi a mnoha dalšími subjekty. Subjekt poskytující domácí zdravotní péčí musí být registrován u pověřeného úřadu státní správy. Tento úřad v rámci své působnosti dohlíží nejen nad dostupností, ale i kvalitou poskytované domácí zdravotní péče. Vetšina agentur domácí zdravotní péče je sdružena v Asociaci domácí péče České republiky, která ve znění platných stanov ukládá svým řádným členům řadu podmínek z oblasti vzdělávání i etických aspektů, které mají bezprostřední vliv na kvalitu poskytované komplexní domácí zdravotní péče. Z toho vyplývá, že ne každý poskytovatel domácí zdravotní péče se může stát členem této profesní organizace.

Klíčová slova: