Asistivní technologie - bezpečná domácnost a soběstačnost

13.10.2012 16:09

Konferenci v Kongresovém centru Floret v Průhonicích pořádá 1. listopadu AMBO sdružení. Konference je určena především pro ústavy sociální péče, domovy důchodců, LDN, asociace, sdružení, veřejně prospěšné a neziskové organizace v oblasti sociální péče, veřejnou a státní správu, firmy v oblasti ochrany osob a majetku, městské policie, Policii ČR a HZS.

Klíčová slova: