Asistence

25.02.2007 20:01
Občanské sdružení Asistence poskytuje osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let na území Prahy službu osobní asistence. Jde o pomoc při zvládání základních životních a běžných úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení. Součástí služby může být také například pomoc při výběru a vhodném využití kompenzačních pomůcek, pomoc se získáváním finančních prostředků na hrazení osobních asistencí v případě nedostatku, nebo pomoc se zvládnutím vlastního organizování svých asistencí.
Klíčová slova: