Asistence: “Vládo a poslanci: zařaďte pátý stupeň!”

Několik desítek lidí s postižením a jejich podporovatelů se dnes vydalo k Úřadu vlády ČR, aby předali předsedovi vlády Andreji Babišovi otevřený dopis upozorňující na dlouhodobě neřešenou situaci těch, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu. Na happeningu vyjádřili podporu rozšíření škály příspěvků na péči o pátý stupeň, stejně jako dalších 4411 lidí ve výzvě na www.patystupen.cz.

Důvodem happeningu je připravovaná novela zákona č.108/2006 sb. o sociálních službách, která aktuálně míří k projednávání Vládou ČR. Navzdory slibům zásadních systémových změn novela neřeší situaci lidí s nejtěžším postižením a seniorů, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu, než jim zajišťuje stávající systém příspěvků na péči. Nejvyšší příspěvek na péči stačí na zajištění maximálně 6 hodin pomoci denně.

 

Erik Čipera, ředitel Asistence, o.p.s.: “Přicházíme s iniciativou na doplnění škály příspěvků na péči o pátý, individualizovaný stupeň. Připravili jsme pět zásadních argumentů pro tuto změnu, za které se postavilo 39 organizací dlouhodobě působících v oblasti podpory lidí s postižením a seniorů.” 

1. Pátý stupeň umožní plnohodnotně žít a rozhodovat o kvalitě vlastního života 10 000 lidí s postižením, kteří potřebují pomoc více než 6 hodin asistence denně.                     

2. Lidé s postižením nebudou nuceni z ekonomických důvodů odcházet do pobytových zařízení sociálních služeb.                                                                        

3. Pátý stupeň přinese lidem s postižením větší nezávislost a soběstačnost. Umožní jim žít doma a aktivně se účastnit společenského života.                                             

4. Pátý stupeň sníží finanční i fyzickou zátěž blízkých lidí s postižením, v současnosti po 365 dní v roce často jediných pečujících bez šance na odpočinek.    

5. Rozšíření škály o pátý stupeň lze realizovat rychle a s přijatelnými náklady. Jeho zavedení v dlouhodobém horizontu sníží potřebu budovat další kapacity pobytových sociálních služeb. Uvolněnou kapacitu bude možné využít jinak, případně ji zcela rozpustit.

Portréty na FB a vyjádření lidí s postižením, kterých se pátý stupeň týká:

Jakub Dostál Osobní asistenci využívám v podstatě 24 hodin denně

Katka Cuřínová Nemůžu si jen tak s kámoškou vyrazit na kafe

Michal Prager Nikdy jsme neměli možnost poznat tu svobodu, o kterou teď všichni přišli.

Kristýna Kolenčíková Měsíčně za osobní asistenci platím tak třicet až čtyřicet tisíc. 

Michal Greško Chtěl bych fungovat co nejvíc samostatně

Jan Danihelka Sedíme doma a neděláme nic 

I lidé s postižením mohou svobodně žít, přesvědčte se ve 25 portrétech a rozhovorech na www.svobodnezit.cz 

 

Text dopisu premiérovi Vlády ČR Andreji Babišovi:

Pane premiére Andreji Babiši, přišli jsme dnes za Vámi, abychom Vás upozornili na problém, o kterém s největší pravděpodobností netušíte, že existuje. Ve stávajícím systému příspěvků na péči mají lidé s postižením a senioři s nejvyšší potřebou podpory možnost využít maximálně šest hodin pomoci denně.

Podle našich odhadů to minimálně 10 000 lidem nepostačuje a potřebovali by pomoc ve větším rozsahu. Současný systém tyto lidi a jejich blízké přivádí do bezvýchodných situací. Proto si Vám dovolujeme navrhnout řešení v podobě pátého stupně příspěvku na péči, který by byl individualizovaný a zajišťoval by pomoc ve skutečně potřebném rozsahu.

Naléhavě Vás proto žádáme o schůzku, aby se tuto situaci podařilo co nejdříve změnit k lepšímu. Předem Vám děkujeme za vstřícnost.

 

 

Klíčová slova: