Asistence, o.p.s., svolává demonstraci

Uskuteční se ve středu 19. ledna od 10.00 před budovou MPSV v ulici Na Poříčním právu 1/376 proti plánovanému zvýšení maximálních úhrad za sociální služby. Proč?

Na akci vystoupí zástupci lidí s postižením i organizací, které se věnují jejich podpoře. Organizátoři navazují na podobné akce, kterými se stejný návrh podařilo v minulém volebním období zastavit. 

Navrhované zvýšení úhrad o 20% by mělo negativní dopady na dostupnost pomoci pro lidi s nejtěžšími postižením, kteří ji nezbytně potřebují k možnosti svobodně žít ve vlastních domovech. Konkrétně by znamenalo snížení maximální možnosti využít osobní asistenci z pěti hodin denně na čtyři.

Ani dnešní stav ovšem mnoha lidem reálnou potřebu pomoc nepokrývá, když někteří potřebují i více než 10 hodin pomoci denně a sociální systém to neřeší .

Na akci bude představen i pilotní projekt pátý stupeň a promluví jeho účastníci. Jedná se možnost využívat osobní asistenci ve skutečně potřebném rozsahu a měřením reálných dopadů a nákladů po dobu jednoho roku.

K akci byla vytvořena událost na FB 

 

Erik Čipera

Klíčová slova: