Arkadie

11.11.2007 11:03
Teplická společnost Arkadie si jako svůj cíl stanovila pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům od ranného dětství až po dospělost. Za tímto účelem zřídila Pomocnou, zvláštní školu a Praktickou školu , provozuje Nestátní zdravotnické rehabilitační zařízení, denní stacionáře pro těžce zdravotně postižené klienty, chráněné dílny, denní integrovanou dopravu , chráněné bydlení. Na denní péči navazuje využití volného času, poradenství (speciálně pedagogické, profesně orientační, pracovní, sociální, včetně krizové intervence) a podpora rodiny.