Anabell vzdělává pedagogy mateřských škol

19.04.2012 0:18

Za účasti rodinné terapeutky a pedagožky bude docházet k diskuzím s pedagogy MŠ nad tématy zdravého životního stylu u dětí.

Občanské sdružení Anabell zahájilo od 1. března 2012 v rámci Jihomoravského kraje nový 12měsíční vzdělávací projekt pro pedagogy mateřských škol s názvem Anabell pro mateřské školy.

Obsahem projektu je individuální i skupinové vzdělávání pedagogů mateřských škol. , které povede k efektivnější práci v utváření dovedností dětí v oblasti životních situací, se kterými se i malé dítě potýká a již v útlém věku bude mít možnost vybrat si zdravější alternativu. V rámci vzdělávání bude docházet k setkávání přímo v prostředí mateřských škol, kde za účasti rodinné terapeutky a pedagožky bude docházet k diskuzím s pedagogy MŠ nad tématy zdravého životního stylu u dětí.

Projekt je realizován v Kontaktním centru Anabell Brno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritě Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a je podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Součástí projektu bude i třídenní rozvojově-edukační vzdělávání pedagogů mateřských škol v lázních Lednice, kde budou probíhat ukázky vzorové výuky, bude využito moderních výukových metod a trendů v oblasti zdravého životního stylu, včetně problematiky poruch příjmu potravy.

Výstupy projektu budou prezentovány na závěrečném setkání, kde bude také představen Lexikon dobré praxe a soubor metodických pomůcek (Potravinová pyramida pro MŠ, Pohádkové leporelo).

Další informace poskytne vedoucí projektu Mgr. Lucie Mucalová na telefonním čísle 725 104 887 nebo na lucie.mucalova@anabell.cz. Více na www.anabell.cz

Klíčová slova: