ALKA již třetím rokem poskytuje odlehčovací služby

23.01.2013 15:27

Nahrazuje tak u rodin pečujících o handicapovaného člověka kroužky a družiny a tím ulevuje rodičům od náročné péče. Jde nejen o to pohlídat klienta, ale zároveň smysluplně vyplnit zde strávený čas.

„Odlehčovací služby poskytujeme od roku 2010 i díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který nám loni ze sbírky Světluška poskytl dar ve výši 100 000 Kč. Služba běží každý všední den od 12 do 16 hodin. Klienti mají ve většině případů zajištěnou přepravu ze školy a na „odlehčovačky“ mohou navazovat další terapie jako je fyzioterapie, ergoterapie či terapie v psychorelaxační místnosti Snoezelen.“ říká ředitelka příbramské o.p.s. ALKA Mgr. Šárka Hájková a dodává: „ V roce 2012 využilo tuto službu 21 klientů a největší zájem byl v letních měsících v době prázdnin. Rodiče mají díky odlehčovacím službám možnost chodit do práce, odpočinout si nebo si vyřídit osobní záležitosti.“

Při odlehčovacích službách klienti využívají fyzioterapii na MOTOmedu, pletou košíky, pracují s keramikou, tkají na tkalcovském stavu. Školní klienti jsou podporováni v přípravě na výuku, která probíhá na počítači vybaveném speciálními periferiemi i pro nevidomé. Dále mohou využívat psychorelaxační místnost Snoezelen, zde je mimo jiné aplikována bazální stimulace.

Odlehčovací služby navazují na službu sociální rehabilitace (financovaná z Evropského fondu v rámci „Individuálního projektu Středočeského kraje“), kde klienty vedeme ke zvládání péče o vlastní osobu a jejich sociálnímu začleňování. Financování odlehčovacích služeb v roce 2012 bylo možné díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, odkud jsme získali 100 000 Kč a dále díky Ministerstvu práce a sociálních věcí, které provoz této služby podpořilo částkou 107 000 Kč.
Cílem společnosti je v co nejkratším možném čase rozšířit službu o víkendové odlehčovací služby, neboť je o ně z řad rodičů velký zájem.

Helena Holánková

Klíčová slova: