Alergie.cz

28.05.2008 12:43
Web Alergie.cz je podporován Institutem UCB pro alergii a klade si za cíl sloužit lékařům i laické veřejnosti jako široký zdroj informací o alergických onemocněních a být tak pomocníkem při jejich léčbě. Obsahuje odpovědi na nejčastější otázky, týkající se alergií, Bílou knihu a řadu edukačních materiálů.
Klíčová slova: