Aktivně ke štěstí a spokojenosti

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou rodiče, kteří se nemohou vrátit do původního zaměstnání po rodičovské/ mateřské dovolené, nebo se nemají kam vrátit, dále osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, pro zaměstnance ve výpovědi nebo propuštěné, pro uchazeče o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let.

Zájemci o zařazení do projektu musí splňovat pouze podmínku trvalého bydliště v oblasti MAS Region Kunětické hory (Pardubický kraj).

„Z hlediska nezaměstnanosti jsou osoby pečující o malé dítě třetí nejsilnější skupinou nezaměstnaných. Zaměstnavatelé upřednostňují spíše absolventy, osoby v předdůchodovém věku či dlouhodobě nezaměstnané. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uskutečnit tento projekt a umožnit cílové skupině absolvovat kurzy základních kompetencí, motivační kurzy, stáže či zprostředkovat zaměstnání,“ nastínila směřování projektu Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců ve dvou bězích. V rámci jednoho běhu proběhne 12 bezplatných vzdělávacích seminářů, zaměřených např. na sebepoznání, tvoru pracovní image a vize, job klub aj. 

Kurzy prvního běhu se uskuteční v Pardubicích od září 2020. Probíhat budou v rodinném centru Sluníčko. Výstupem projektu pak bude možnost absolvování placené odborné stáže, zprostředkování zaměstnání se mzdovým příspěvkem či odstartování podnikání.

Garancí kvality vzdělávání budou zkušené lektorky. Svou lektorskou činnost nám přislíbila Blanka Junová, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti lektorování a koučinku. Je spolumajitelkou firmy Lidé a zdroje a rovněž se podílela na koordinaci a průvodcování v projektu Moudré podnikání žen. Své zkušenosti účastníkům projektu předá prostřednictvím zážitkového kariérního koučinku a poradenství zaměřeného na ujasnění vlastních záměrů a potenciálu. 

Dva kurzy budou vrežii lektorky Soni Španielové. V jejím vedení se můžeme těšit na témata jako je příprava na výběrové řízení nebo sepsání profesního životopisu.

Pardubická celostní vizážistka Světlana Čiberová poradí v rámci kurzu Profesní image, jak optimálně sladit svůj vzhled s fyzickým a osobnostním typem.

Zaujal Vás obsah projektu „Aktivně ke štěstí a spokojenosti“? Neváhejte a kontaktujte pracovní poradkyni Terezu Peřinovou na e-mail perinova@konep.cz nebo telefonicky na č. 602619944 a domluvte si pohovor. 

Marta Líndušková

Klíčová slova: