Aktivační centra v roce 2012

11.06.2012 11:12

Vzdělávací zařízení pro zájemce s těžšími formami zdravotního postižení po ukončení povinné školní docházky, případně absolventy středního vzdělávání v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou nabízejí tři druhy kurzů.

Aktivační centra působí v České republice v rámci projektu „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“ od roku 2010. Jedná se o vzdělávací zařízení pro zájemce s těžšími formami zdravotního postižení po ukončení povinné školní docházky, případně absolventy středního vzdělávání v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou. Ve třech typech kurzů (kurz výtvarných a uměleckých činností, kurz obsluhy multimediálních přístrojů a kurz přípravy pokrmů) si účastníci utvrzují a rozšiřují úroveň svého dosud získaného vzdělání.
Aktivační centra sama organizují nebo se jejich členové zúčastňují i dalších mimořádných akcí, které vhodně doplňují základní vzdělávací kurzy. Uvedenými společenskými či odbornými prezentacemi přirozeným způsobem dokazují svůj význam a opodstatnění v systému vzdělávacích institucí naší republiky. Aktivní účastí osob s těžšími formami mentálního postižení se daří naplňovat princip self-advokacie, který je ve snazší podobě uplatňován osobami se smyslovým nebo tělesným postižením. Dovolte uvést tři příklady dobré praxe.
První: Ve středu 11. dubna 2012 se ve velkém Sále Filharmonie v Hradci Králové uskutečnil unikátní koncert Art of Living (Umění žít). Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou dirigenta Ondřeje Kukala předvedla skladby Petra Iljiče Čajkovského a Maurice Ravela s tanečním doprovodem členů divadelního souboru Slunovrat, který řídí umělecká vedoucí Blanka Vávrová. Soubor tanečníků s těžkým mentálním postižením působí při Speciálních školách v Hradci Králové, Hradecká 1231, kde tamější ředitel PaedDr. Pavel Svoboda vytváří nebývalý prostor pro další vzdělávací aktivity svých žáků i absolventů školy. „Speciálka v Hradecké“ je známá především sportovními úspěchy oddílu Integra, divadelní soubor Slunovrat i zdejší aktivační centrum však odvádějí činnost na stejně dobré úrovni.
Někteří z účastníků kurzů aktivačního centra navštěvují i divadelní soubor Slunovrat. Navzdory těžkému mentálnímu postižení se tito mladí lidé aktivně zúčastnili i popsaného koncertu, kde podali mimořádný výkon. Ve spolupráci s talentovaným tanečníkem Štěpánem Machem z Tanečního divadla Honzy Pokusila předvedli překrásné kreace na Čajkovského Romea a Julii a především nesmrtelné Ravelovo Bolero.
Snad nejvýstižněji výkon a mimořádný zážitek z tance mentálně postižených tanečníků vyjádřila Blanka Vávrová: „Herci divadelního souboru Slunovrat ztvárnili v uměleckém pásmu výrazového tance dva světy. Svět, ve kterém se pohybují, který je pro ně bezpečný, přijatelný – nicméně ohraničený právě racionalitou a často neporozuměním světa druhého – světa, který často nevědomě vytváří hranice a odsouzení. Postava UMĚNÍ ztvárněná tanečníkem Štěpánem Machem zprostředkovaně vypovídala za nás všechny – přes počáteční přehlížení a nedůvěru nakonec v dětech odhalila jejich skryté bohatství, čistotu a neuvěřitelnou schopnost hluboké výpovědi jejich emočního prožitku. Vzájemná spolupráce hudebníků královéhradecké Filharmonie a členů divadelního souboru Slunovrat vytvořila další z cest, kde se oba světy – svět lidí s postižením a svět náš - přibližují a vzájemně obohacují.“
Výše uvedený koncert nebyl první. Divadelní soubor Slunovrat vystupoval již s velmi známou hudební skupinou Hradišťan a neméně slavným Spirituál kvintetem. Nadšení diváků bylo vždy spontánní, navíc si všichni odnesli dárek – záznam koncertu na DVD a symbolický keramický houslový klíč vyrobený právě účastníky aktivačního centra.
Ředitel Speciálních škol s aktivačním centrem v Hradci Králové PaedDr. Pavel Svoboda patří k významným osobnostem naší současné speciální pedagogiky. Činnost jeho týmu je mimořádná, což dokladují nejen výše popsané akce, ale především spokojenost dětí, žáků, absolventů škol i jejich zákonných zástupců. V oblasti psychopedie se již nyní těšíme na mnohá překvapení, která nám v budoucích šesti letech zodpovědné funkční práce pan ředitel připraví, aktivační centrum nevyjímaje. 

Druhý: Při Základní škole speciální v Blansku, Žižkova 27, bylo aktivační centrum zřízeno před dvěma lety. Celá škola i aktivační centrum vykazují mimořádně dobré výsledky a těší se velkému zájmu rodičů. Ředitelka Mgr. Ludmila Konopková zajišťuje se svým týmem pedagogických i provozních pracovníků nejen profesionální speciálně-pedagogický program, ale též mnoho nevšedních aktivit.
Poslední proběhla v pondělí 21. května 2012, kdy se v prostorách a okolí školy uskutečnil již 4. ročník Motosrazu. Co obnášel? Přes padesát motorkářů, majitelů velkých nablýskaných strojů těžkého kalibru, oděno do nezbytných kožených oděvů a doplňků, věnovalo den postiženým dětem. Jako při předchozích motostrazech předal jeden z motorkářů ředitelce školy dárkový šek s finanční částkou, na kterou se všichni milovníci rychlých strojů složili; ta bude využita na zlepšení prostředí školy. Všichni žáci školy i účastníci aktivačního centra též obdrželi od motorkářů zelené tričko s logem akce. Tito malí „zelení jezdci“ vyměnili alespoň tento jeden den své vozíky a kočárky za překrásné zářící stroje, na kterých si vyzkoušeli posedět, nastartovat motor, zařadit rychlost a s velkou radostí především zatroubit. V těžkých helmách a mohutných rukavicích představovali moderní rytíře, kteří s nadšením vstřebávají téma dopravní výchovy.
Na oplátku žáci motorkářům zahráli divadelní představení, za které sklidili mohutný potlesk, a předali jim vlastnoručně vyrobené keramické sošky – samozřejmě jezdců na jejich velkých strojích.
Závěrečný start všech motorek a přehlídková okružní jízda ulicemi kolem školy zburcovaly téměř celé Blansko. Žáci, učitelé, rodiče i pozvaní hosté, především zástupci nositele projektu aktivačních center ze společnosti Humanitas-Profes z Prahy, zažili překrásný den a mohli si „osahat nedostupné“. Vztah drsných chlapů od motorek a křehkých dětí se zdravotním postižením je neobvyklý. O to více se akce vydařila!
Již nyní se těšíme na příští 5. ročník a radostné pány kluky se zdravotním postižením na krásných nablýskaných motorkách. I pro tyto nevšední aktivity se absolventi školy rádi vracejí, aktivační centrum jim to plně umožňuje.
 
Třetí: 29. května 2012 proběhl ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, mezinárodní seminář s názvem „Současné možnosti a podoby vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením“. O problematice aktivačních center včetně ověřovaného komplexního systému celoživotního učení pro osoby s mentálním postižením referovala nejen ředitelka výše uvedené školy Mgr. Marta Labojová, ale i zástupci PFUK Praha (z katedry speciální pedagogiky PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.) a společnosti Humanitas-Profes (Ing. Věra Dorušková). V auditoriu zasedli zástupci zřizovatele (Mgr. Libuše Josieková z OŠ KÚ Moravskoslezského kraje), Města Třince (místostarostka PhDr. Milada Hejmejová), ředitelé blízkých základních i speciálních škol a školských poradenských zařízení, zástupci občanského sdružení Trianon (předseda Viliam Šuňal) a další hosté.
Závěrečné diskuse o celoživotním vzdělávání osob s mentálním postižením i neformální besedy po oficiálním skončení semináře se aktivně zúčastnili i zástupci z Polska (ředitelka Speciální školy v Jastrzebie Zdroji Mgr. Lucyna Penar-Pekala a tři členky katedry speciální pedagogiky Slezské univerzity v Katowicích - dr. Dorota Prysak, dr. Sylvia Wrona, Mgr. Magdalena Belza) a Slezské univerzity v Opavě, pobočky v Karviné (doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., garant Univerzity 3. věku pro osoby se zdravotním postižením).
Všichni přítomní odborníci se shodli na potřebě zajistit pro osoby s mentálním postižením co možná nejvíce variant k uplatnění práva na celoživotní učení - analogicky běžné populaci občanů jak v Česku, tak v Polsku. Záměr České republiky, umožnit plošný vznik aktivačních center ve všech 14 krajích, byl ze strany zahraničních partnerů velmi kladně hodnocen. Zástupkyně z katowické Slezské univerzity si s velkým zájmem vyžádaly podklady, které jim nositelky stávajícího projektu aktivačních center ze společnosti Humanitas-Profes kolegiálně předaly. Mimořádný zájem o zřízení aktivačního centra projevila i ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy v Karviné Mgr. Marie Filipcová, která má ve své škole pro uvedenou činnost vytvořeny maximální podmínky.
Během odborného semináře probíhaly v prostorách hostitelské školy a okolního areálu aktivity pro žáky s mentálním postižením školy, aktivačního centra i škol polských přátel. Část odborného programu včetně rozhovorů s mnoha účastníky přenášela regionální TV. S činností aktivačních center budou tak profesionálně seznámeni i občané Moravskoslezského kraje.
Akce byla mimořádně zdařilá, za což patří poděkování především ředitelce školy Mgr. Martě Labojové a jejímu týmu pedagogických i provozních pracovníků. Paní ředitelce blahopřejeme i k úspěšně zvládnutému konkurzu na funkční pozici ředitele školy. Její činnost představuje záruku úspěšného pokračování projektu aktivačních center včetně období jeho udržitelnosti po dobu následujících nejméně šesti let.
Marta Teplá
spoluzakladatelka aktivačních center pro mládež s mentálním postižením v ČR
Klíčová slova: