Akcelerátor osamostatňování

Cílem grantové výzvy Nadačního fondu Abakus je usnadnit mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám  cestu k osamostatnění prostřednictvím podpory rozvoje různých účelných metod a přístupů. Žádosti je možné podávat do 26. dubna 2022.

Skrze grantovou výzvu chce Nadační fond Abakus najít organizace, které tyto metody a přístupy nabízejí, a pomoct jim je rozvinout a formalizovat tak, aby se mohly dostat k co největšímu počtu rodin.

Výzva přináší finanční podporu i doprovodný program zaměřený na společné hledání vhodných systémových změn, měření dopadu i udržitelnost realizovaných aktivit, vedený naším partnerem Českým centrem fundraisingu.

Více informací na stránkách Nadačního fondu Abakus.

Klíčová slova: