Akce celopražského významu pro rok 2020

Žádosti o grant je možné podávat  od 11. 10. 2019 do 21. 10. 2019.

Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území  HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje pro Program Akce celopražského významu pro rok 2020 následující témata:

Téma I. Odborné konference a semináře

Téma II. Vzdělávací a osvětové akce a aktivity

Téma III. Benefiční, informační, soutěžní a společenské akce a aktivity

Téma IV. Dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

Téma V.  Programy a aktivity podporující nezávislost a autonomii lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Téma VI. Programy a aktivity podporující pečující a svépomocné aktivity a příbuzných lidí s duševním onemocněním

Téma VII. Projekty zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel (nezařazené v programu I. - VI.)

Účelem Programu je podpora a rozvoj projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti, podpora osvětové činnosti v oblasti prevence ve zdravotní i zdravotně-sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví, podpora destigmatizace a akcí zaměřených na osoby s postižením nebo ohrožené vyloučením. Dále je účelem zvýšit zapojení osob se zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinných příslušníků do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním a také podpořit neformálně pečující a rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním.

Více informací na portálu hl. m. Prahy. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.