Akademie pro pacientské organizace

18.09.2012 22:55

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu AIFP vyhlašuje výběrové řízení pro účast v unikátním nezávislém vzdělávacím a poradenském projektu pro pacientské organizace. Uzávěrka přihlášek je 5. října. 

Jedná se o sérii 6-ti dvoudenních seminářů a workshopů, které povedou zkušení čeští lektoři a odborníci na klíčová témata: fundraising, projektový management, strategické řízení, práva pacientů, zaměstnávání OZP, vyjednávací schopnosti, komunikace apod. Semináře a workshopy mají interaktivní podobu a jsou doplněny o praktická cvičení. Od dubna 2013 pak bude na semináře navazovat rekvalifikační kurz pro manažery neziskových organizací.
 
Ojedinělou a důležitou fází Akademie je následné poskytnutí bezplatné poradenské činnosti v roce 2013. Pacientské organizace, které se budou projektu aktivně účastnit, budou moci zdarma čerpat z předem stanoveného objemu konzultačních hodin se zkušenými poradci a lektory. Ti jim budou k dispozici pro řešení problémů v nejdůležitějších oblastech jejich každodenních činností, nebo pomohou s konkrétními projekty.
 
Zástupci pacientů budou mít k dispozici rovněž speciální web, který bude monitorovat aktuální finanční výzvy vhodné přímo pro pacientské organizace.
 
Hlavním cílem této Akademie je podpora organizací hájících zájmy pacientů na obecně nezávislejší a profesionálnější úroveň. Profesionální lektoři účastníky vybaví patřičným know-how k zajišťování vícezdrojového financování jejich provozu, dostatečné schopnosti k realizaci dílčích projektů, optimální podobě jejich komunikace navenek, povědomí o právech pacientů apod.
 
Veškerá účast vybraných pacientských organizací je zdarma – produkční náklady plně hradí AIFP.
  
Tento rozvojový program vznikl ve spolupráci s americkou asociací PhRMA (www.phrma.org) a českou Koalicí pro zdraví (www.koaliceprozdravi.cz). Jedním ze základních principů projektu je nezávislost a plná transparentnost. Projekt Akademie je plně v souladu s aktuálně platnými a přísnými etickými kodexy.
 
Do projektu Akademie se můžete přihlásit prostřednictvím přihlášky (ke stažení na konci tohoto článku).  Přihlášku prosím řádně vyplňte a pošlete nejpozději do 5. října 2012 (uzávěrka)na e-mailovou adresu akademie@aifp.cz.
 
Počet míst v Akademii je limitován. Maximální kapacita Akademie je 40 účastníků (na 1 semináři může být vždy přítomen jen 1 zástupce vybrané pacientské organizace).
 
Projekt je určen především pacientským organizacím, které specificky zastupují pacienty s jednou konkrétní diagnózou. V případě většího zájmu vybere konkrétní účastníky komise, a to výhradně na základě došlých přihlášek. V takovém případě budou při výběru upřednostněny ty organizace, které se v posledních 2 letech podobného vzdělávacího či rozvojového programu neúčastnily.
 
Komise bude složena výhradně z vedoucích lektorů, kteří se budou Akademie aktivně účastnit. Všechny pacientské organizace, které poslaly přihlášku, pak budou o účasti/neúčasti v Akademii neprodleně informovány.
 
PŘIHLÁŠKA je v příloze.
 
Klíčová slova: